info@maygalim.com פקס: 03-5368901 משרד: 03-5360892 נייד: 052-2750789
 

                                                      
חיסכון באנרגיה
   

   התקנת מכשיר במקווה חוסכת הרב...ה  כסף!
 

  לחישוב החיסכון במקוה שלך העזר בטבלה למטה:

 

   
 

  *הטבלה מחושבת לפי:   2.5 ליטר דלק לחימום 1 מ"ק  ב- 12°.

נפח המקווה

הדלק הדרוש

מחיר ליטר דלק 

חיסכון ליום

חיסכון לחודש

חיסכון לשנה

2.5 מ"ק

6.25 ליטר

5.5 ש"ח

35 ש"ח

1050  ש"ח

12355 ש"ח

4 מ"ק

10 ליטר

5.5 ש"ח

55 ש"ח

1650 ש"ח

19415 ש"ח

7 מ"ק

17.5

5.5 ש"ח

96 ש"ח

2880 ש"ח

33888 ש"ח

 

באזורים קרים ובמדינות קרות, הפרשי הטמפרטורה בין טמפ' מים חדשים, לבין טמפ' מים שנשמרים, גדולה הרבה יותר.

לכן החסכון גדול יותר!

 

לחימום מ"ק מים אחד, ב-1° נחוצים כ- 0.2 ליטר דלק.

 
ntt - בניית אתרים וניהול תוכן

כל הזכויות שמורות ©

BetaGroup - עיצוב אתרים